Cách chuyển Port HTTP thành Sock5 Proxy Việt Nam  tại Vproxy.vn

- Bạn mua proxy VN trên site mặc định là dạng Http
Ví Dụ : Cổng HTTP : 192.168.1.1:3333:Vproxy:Vproxy
Chuyển thành Sock5 thay port: 
192.168.1.1:3113:Vproxy:Vproxy

HTTP -> SOCK5

3333 -> 3113 hoặc 55555

34567 -> 55555

56788 -> 55556

23456 -> 1080

56789 -> 55555

6789 -> 5555

2021 -> 2022

2022->2023

2023 -> 2024

3022 -> 3023

4022 -> 4023

5022 -> 5023

22222 -> 33333

2468 -> 3579

12345 ->  55555 hoặc 44444

7777 -> 8888

60000 -> 50000

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ về Proxy vui lòng liên hệ support hoặc đọc thêm các tin tức khác tại đây để cập nhật những hướng dẫn mới nhất