Hướng dẫn cách fake proxy trên thiết bị IOS !

LINK HƯỚNG DẪN FAKE PROXY TRÊN THIẾT BỊ IOS :
https://www.youtube.com/watch?v=eBc7rd2I3Nc