HƯỚNG DẪN GIA HẠN PROXY tại VProxy.vn

Bước 1: Bạn vào kho quản lý proxy => chọn proxy mà bạn cần gia hạn 


Bước 2 : Tích vào ip mà bạn muốn gia hạn , rồi chọn hành động gia hạn và chọn '' thực hiện ''Bước 3 : Chọn số thời gian mà bạn muốn gia hạn , rồi chọn tiếp tục là bạn đã gia hạn thành công !


- Chúc bạn thành công -