HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROXY TRÊN TRÌNH DUYỆT CHROME

- Hướng Dẫn Sử Dụng Fake IP Proxy tại Trình Duyệt Chrome ( lưu ý chrome không hỗ trợ sock5).
Bạn tham khảo bài Hướng dẫn tại đây.
https://vproxy.vn/huong-dan-su-dung-add-on-proxy-switchyomega-fake-ip-proxy-tren-chrome-23

- Hướng Dẫn Sử Dụng Fake IP Proxy tại Trình Duyệt FireFox
Bạn tham khảo bài Hướng dẫn tại đây.
https://vproxy.vn/huong-dan-su-dung-add-on-proxy-tren-trinh-duyet-firefox-33


- Hướng Dẫn Sử Dụng Fake IP Proxy toàn máy tính bằng SStap Beta

*** Cách số 1 APP: SStap 1.0.9.7 ***

Bạn tham khảo bài Hướng dẫn tại đây.
https://vproxy.vn/huong-dan-cach-su-dung-proxy-fake-toan-may-khi-mua-tai-vproxyvn-3