HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPS

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPS 

Bước 1: Mở ứng dụng Remote Desktop Connection có sẵn trên máy tính Windows

(Bấm vào nút Start rồi tìm kiếm với từ Remote Desktop Connection)Bước 2: Nhập địa chỉ IP VPS vào ô địa chỉ, sau đó bấm ConnectBước 3: Chọn User another accountBước 4: Nhập thông tin user và password VPS được cấp khi mua hoặc đăng ký. Bấm Ok để connect VPSBước 5: Chọn Yes như trong hìnhBước 6: Sau khi đăng nhập thành công ta sẽ được màn hình giao diện VPS như hình bên dưới và tiền hành sử dụng!